Uit een prachtige stal met uitloopruimte voor de kippen

Vrije uitloop eieren

Vrije uitloop eieren komen van legkippen die buiten kunnen scharrelen. Ze hebben hier een grondoppervlak van zeker 2,5 vierkante meter per legkip. Verder zijn de situatie binnen en de eisen aan het welzijn vergelijkbaar met die van scharrelkippen. Vrije uitloop eieren zijn naast hun keurmerk ook te herkennen doordat er code op de eieren gestempeld staat die begint met een 1.
'Vrije uitloop extensief' is bijna hetzelfde als vrije uitloop. Het verschil is dat deze legkippen een minimale uitloopruimte van tien vierkante meter per kip hebben. Dit keurmerk komt niet vaak voor.

Huisvestingseisen vrije uitloop eieren

Dezelfde eisen als bij scharrelkippen, aangevuld met een aantal aanvullende eisen:
De legkippen hebben vrije uitloop naar buiten. Ze hebben overdag een onbeperkte toegang tot een buitenverblijf. De uitloopvlakte moet voor het grootste deel begroeid zijn. Elke legkip moet minimaal vier vierkante meter ruimte ter beschikking hebben. Als aan al deze eisen voldaan is kan worden gesproken van vrije uitloop eieren

Disclaimer: De informatie op deze pagina is deels afkomstig van Wikipedia en het CPE.